ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠠᠴᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ - Ачааны машин - Trucks RSS Feed

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠠᠴᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ - Ачааны машин - Trucks (2)

2
 

¥0

Бээжин-УБ карго ачаа

БЭЭЖИН, ГУАНЖОУ, ТАЙВАНЬ, ХОНГКОНГ БОЛОН ХЯТАДЫН БҮХ ХОТУУДААС АЧАА БАРАА ИЛГЭЭМЖИЙГ УБ ХҮРТЭЛ ТЭЭВЭРЛЭНЭ. ГУАНЖОУ-УБ 5 ӨДӨРТ, ТАЙВАНЬ-УБ 7 ӨДӨРТ ИРНЭ. Буцах Д...

1135 total views, 0 今日

1377457161
 

¥0

ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ 15947578177

1000 total views, 0 今日

ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ